A/Vパフォーマンス・イベント「0 // 2021 Public Visuals x TDSW」のアーカイブ動画です。
国内外で活動するコミュニティPublic VisualsとTDSWの初コラボレーション・イベントとなります。
本イベントではオーディオ・ビジュアルのパフォーマンス形式での作品発表、コミュニティ形成、交流を目的としています。
❑ 出演アーティスト
LIVE A/V PERFORMANCES
└ Cmd+Z
└ Toru Izumida
└ KIYO IGARASHI + Shampagne(VJ)
└ miffrino + komakinex (VJ)
└ Sho Tokura + Masayuki Azegami
└ Shuta Yasukochi + Saeko Ehara(VJ)
└ HEXPIXELS "Music by JEMAPUR, Miyu Hosoi"

You may also like

Back to Top